KURUMSAL

KURULLAR

KURULLAR

Düzenleme Kurulu

 

Ahmet Nezihi PEKCAN

Başkan

 

Erdal BALIK

Başkan Yardımcısı

 

Erol Eli SİMSOLO

Sayman

 

Gül KARA

Sekreter

 

Halit Hezkil USLU

Üye

 

Zeki Erdinç ÜLKER

Üye

 

Nedim ŞEN

Üye

 

Hasan KARAHANLI

Üye

 

Bilim Kurulu

Prof.Dr. Özgen ÖZER (Başkan)

Prof. Dr. Ayşegül KARATAŞ

Prof. Dr. Gülçin SALTAN İŞCAN

Prof.Dr. Evren Homan GÖKÇE

Doç.Dr. Sakine TUNCAY TANRIVERDİ

Dr.Öğr.Üyesi  Ahmet Sami BOŞNAK

Dr.Öğr.Üyesi Ecz. İsmail ASLAN