MAJİSTRAL ZİRVE 2023

Majistral Eczacıları Derneği nitelikli kongrelere imza atmaya devam ediyor.  Bugüne kadar mesleki gelişim alanında birçok sempozyum, panel, çalıştay ve seminer düzenleyen bir dernek olarak, 3. yılımızda ülkemizde ilk kez “Steril Preparatlar ve Cinsel Sağlık” ana temasıyla bir butik kongre gerçekleştirilecektir. 07-09 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan kongremizde; birçok alt başlıkta, çok değerli akademisyenlerin, eğitimcilerin, meslek ustalarının konuşmacı ve moderatör olarak katıldığı oturumlar yer alacaktır. Sempozyumumuzun ilk günü yani 7 Aralık 2023 Perşembe günü çok önemli iki başlıkta ve çok değerli uzmanların katılımıyla ‘’Steril Preparatlar’’ oturumunu gerçekleştireceğiz. 8 Aralık 2023 Cuma günü ise ‘’Yaşlanma ve Cinsel Sağlık’’ oturumları gerçekleşecektir. ABD, AB ve gelişmiş birçok dünya ülkesinde en üst düzey Majistral uzmanlığı olarak kabul edilen IV Terapistlerinin, bu konuya ilgi duyan eczacı ve hekimlerin, uzmanlarının, azami derecede faydalanacağı sempozyumda majistral alanda çalışan veya çalışmayı planlayan herkesi davet ediyoruz. Ülkemizin en müstesna orman ve dağ manzarası ile tüm bir yılın yorgunluğunu attıracak kadar temiz havaya sahip olan Trabzon yaylalarında hem ruhumuzu hem de bedenimizi dinlendireceğiz. ..

 MAJİSTRAL ZİRVE 2023

Başkan'dan Mektup

Değerli Meslektaşlarımız ve Sevgili Katılımcılar, Eczacı; mesleğinin çok önemli ve belirleyici özelliği olarak, insan sağlığı ile ilgili temel bilgilerin yanında, ilaç etkin madde ve yardımcı maddelerin fiziko kimyasal özellikleri, ürün şekillerinin hazırlanması ve hastaya sunulması hakkında geniş bilgi ve yetkiye sahiptir. Kuşkusuz majistral ilaçlar en az müstahzarlar kadar etkin, güvenli ve kaliteli olmalı, uygun yerlerde ve koşullarda üretilmelidir. Majistral ilaçların güvenli, etkin ve kaliteli bir biçimde hazırlanması, hastaya sunulması, eczacıların görev ve sorumluluğu içerisindedir. Ekonomik açıdan Kamu yararının gözetilmesi ve hastanın tedavi kalitesini yükselten eczacının sanatı olan “Majistral Üretim” dünyada gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Majistral Üretimin ilacın maliyeti, etkinliği ve milli proje kapsamında değerlendirildiğinde; ülkemizin sağlık alanında gereksiz harcamalarının önüne geçebilecek ve hastaların tedavi kalitesini yükseltecek bir yönü olduğunu düşünüyoruz. Yetim ilaçların her geçen gün sayısının arttığı günümüzde eczane laboratuvarlarının yeniden dizayn edilmesi ve majistral üretimin yeniden bu çerçevede ele alınması önem arz etmektedir. Türkiye’de Majistral üretim faaliyetlerinin uluslararası alanda rekabet edilebilir düzeyde kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunan ve böylece güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, araştırma temeline dayalı bilgi ve beceri ile donanmış, etik ilke ve tutuma sahip, nitelikli eczacıların bir arada yol almasını hedefleyen derneğimiz, dünyada olduğu gibi Ülkemizde de eczane laboratuvarlarına gerekli özenin gösterilmesini amaçlamaktadır. Tüm bu gerekçeler çerçevesinde; hekimlerin yazmış oldukları steril/nonsteril majistral reçetelerin eczane laboratuvarlarında, formüllerin güvenliği ve kalitesinin yükseltilmesi ile gerektiğinde aseptik şartlarda,  uluslararası formülasyon ve stabilite kaynaklarında belirtilen standartlarda, teknolojik alt yapı kullanılarak gerçekleştirilmesinde, insan sağlığının korunması için faydalanılan yöntemlerden birisi olan temiz oda standartlarının tercihen eczacılar tarafından da uygulanabilmesi amacıyla derneğimiz birtakım eğitim programları düzenleyecektir. Tüm bu gerekçelerle 07-09 Aralık 2023 tarihleri arasında “Steril Preparatlar ve Cinsel Sağlık” ana temasıyla gerçekleştireceğimiz sempozyumda majistral alanda çalışan veya çalışmayı planlayan tüm eczacılarımızı ve hekimlerimizi bu özel sempozyuma davet ediyoruz.                                                                                     Saygılarımla,                                                                                                                                                 Ahmet Nezihi PEKCAN                                                                                                                                         Kongre Başkanı   ..

Başkan'dan Mektup

SEMPOZYUM BİLGİLENDİRME

7-8-9 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenecek ve sadece 80 katılımcının kayıt yaptırabileceği Majistral Zirve 2023 Sempozyumu’nda; mesleki ve akademik deneyimlere ve bu konudaki uygulamalara odaklanan birçok alt başlık olacak. Çok değerli akademisyen, eğitimci ve meslektaşımız konuşmacı ve moderatör olarak, birbirinden önemli oturumlara imza atacaklar. ‘’Steril Preparatlar ve Cinsel Sağlık” ana temasıyla, Ülkemizin cennet köşesi Trabzon Tonya’nın zirvesinde gerçekleştirilecek olan Majistral Zirve'de; Deneyim ve tecrübeleriyle mesleğe yön veren çok değerli akademisyen ve konuşmacılarla iletişim kurma ve tanışma imkanı olacak. Gerçekleştirilecek bilimsel oturumlardan kazanılacak edinimlerin değerlendirileceği, akılda kalan soruların yanıt bulacağı sempozyumumuz, alanında ilklerin yaşanacağı bir etkinlik olacak. Sempozyumumuza katılmak için kayıt olabilirsiniz.  ..

SEMPOZYUM BİLGİLENDİRME

Sempozyum Merkezi